Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r.

ZUS poinformował, że składka na przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących, twórców i artystów, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników spółek i prowadzących szkoły niepubliczne –  nie może być w 2013 r. niższa od kwoty 261,73 zł .