Ministerstwo Finansów: w najbliższych miesiącach inflacja ok. 4 proc.

Po tym, jak inflacja w lipcu wyniosła 4 proc. rdr, w nadal będzie się kształtowała na zbliżonym poziomie, a wyraźny spadek poniżej górnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego NBP nastąpi w listopadzie i grudniu – prognozuje resort finansów.