Na czym polega równe traktowanie w zakresie wynagradzania

Pracodawca ma obowiązek równego wynagradzania pracowników za lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej niż pieniężna.