Najwięcej bankructw w branży przemysłowej

 Nadal wiele firm kończy swoją działalność na skutek bankructwa. Najczęściej bankrutują spółki z i budowlanej.