Nowe obowiązki pracodawców prowadzących PPE

Sejm dostosował przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych do uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/50 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur.