Nowe obowiązki sprawozdawcze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Zaczęły obowiązywać nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące sprawozdawczości spółdzielczych kas oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.