Nowe rozwiązania w rozliczaniu VAT. Czy zlikwidują zatory płatnicze?

Rząd przyjął o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Zakłada on m.in. zniesienie obowiązku zapłaty VAT przez tzw. małego podatnika w przypadku nieotrzymania przez tego podatnika zapłaty za dostarczony towar lub usługę.