Nowe wzory deklaracji VAT-12 i VAT-13 od 1 kwietnia 2013 r.

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. będą obowiązywały nowe wzory deklaracji VAT-12 i VAT-13.