Nowy specjalny zasiłek opiekuńczy – od 1 stycznia 2013 r.

Zasiłek pielęgnacyjny – 620 zł – tylko dla rodziców i najbliższych krewnych dzieci niepełnosprawnych oraz specjalny – 520 zł – uzależniony od dochodu rodziny wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych uchwalona przed Sejm.