Od 2013 r. nowe przepisy w podatku tonażowym

Armatorzy nie będą mogli odliczać od podatku tonażowego składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – zakłada uchwalona przez Sejm ustawa o .