Od kiedy liczyć czas pracy

Nie ma jednoznacznych regulacji dotyczących tego, od jakiego momentu należy liczyć pracownika. Dlatego kwestie te powinny znaleźć się w przepisach wewnętrznych.