Odsetki od zaległości podatkowych – zmiana od 6 grudnia 2012 r.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP, co oznacza, że od 6 maleje także stawka odsetek od zaległości podatkowych i od zaległości w opłacaniu składek ZUS. Ostatnia taka obniżka miała miejsce miesiąc temu.