Odwołanie od utraty statusu bezrobotnego – wzór

Jak napisać odwołanie od decyzji urzędu pracy o utracie statusu bezrobotnego? Sprawdź wzór odwołania.