Oddanie dnia wolnego za 15 sierpnia 2015 r.

Święto 15 sierpnia w 2015 r. wypada w sobotę. Zgodnie z przepisami należy oddać za ten dzień pracownikowi inny dzień wolny od pracy jeszcze w tym samym . Jakie są zasady oddawania dnia wolnego za święto wypadające w sobotę? Co w przypadku gdy pracownik mimo wyznaczenia dnia wolnego musiał stawić się w pracy?

Jak wynagradzać za pracę w dłuższym okresie rozliczeniowym

Wprowadzenie dłuższego niż 1-miesięczny okresu rozliczeniowego czasu pracy może okazać się dla firmy sporą oszczędnością. Planując bowiem pracowników w dłuższym okresie nie zawsze powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.