PESEL lub NIP tylko w e-sądach

Obowiązek podania numeru PESEL lub NIP będzie dotyczył tylko spraw prowadzonych w e-sądach.