Podatek śmieciowy mocno uderzy nas po kieszeniach

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowoduje, że od mieszkańców wzrośnie od 100 do 200 proc. – szacują eksperci Krajowej Izby Gospodarczej. Jak wysoki będzie ?