Podstawa prawna umowy z osobą nie będącą nauczycielem

Jaką podstawę prawną zastosować przy zawieraniu od 01.09.17 umowy o pracę wg Prawa Oświatowego, jeśli zatrudniamy osobę nie będącą nauczycielem? (poprzednio art. 7 ust.1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty).