Polacy przeznaczają na pracę średnio 46 godzin w tygodniu

Średnio 46 przeznaczają Polacy na pracę zarobkową – wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Dojazdy do pracy zajmują nam średnio 5 godz. W czasie wolnym poza domem pracujący spędzają 11 godz. w tygodniu, a niepracujący 14.