Ponaddwuletnie umowy sprzed 22 sierpnia 2009 r. – rozwiązały się

Pracownicy, którzy przed wejściem w życie tzw. ustawy antykryzysowej, czyli przed 22 sierpnia 2009 r., zawarli z pracodawcą umowę terminową na dłużej niż dwa lata, nie mogą żądać uznania jej za bezterminową – orzekł w czwartkowej uchwale Sąd Najwyższy.