Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika

Pracodawca, aby dokonać pracownika, musi uzyskać jego pisemną zgodę. Wyjątkowo zgoda na dokonanie odliczeń nie jest wymagana np. w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych.