Powszechny wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

MRPiPS przypomina o zmianach w przepisach emerytalnych od 1 października 2017 r., zgodnie z którymi powszechny wiek emerytalny dla kobiet wynosi – 60 lat, dla mężczyzn – 65 lat. Po ukończeniu tych lat, ubezpieczony sam zdecyduje czy chce kontynuować zatrudnienie, czy przechodzi na emeryturę.