Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za październik 2017 r. składane przez dysponenta części 87

Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za październik 2017 r. składane przez dysponenta części 87

Wynagrodzenia i zatrudnienie rosną, ale coraz wolniej

Wynagrodzenia i zatrudnienie rosną, ale wolniej niż dotychczas, pracodawcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników – komentują wtorkowe dane GUS ekonomiści. Niektórzy spodziewają się, że wzrost wynagrodzeń jeszcze przyspieszy.Wynagrodzenia i zatrudnienie rosną, ale wolniej niż dotychczas, pracodawcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników – komentują wtorkowe dane GUS ekonomiści. Niektórzy spodziewają się, że wzrost wynagrodzeń jeszcze przyspieszy.

Kiedy następuje uznanie za zmarłego, a kiedy sądowe stwierdzenie zgonu

Zarówno uznanie osoby za zmarłą jak i stwierdzenie przez sąd zgonu danej osoby wywołuje określone skutki w sferze spadkowej. Instytucje te mimo, że wywołują ten sam skutek, różnią się jednak od siebie – sprawdź na czym polega różnica!

Czy drobne upominki dla kontrahentów można zaliczyć do kosztów?

Upominki, skierowane do szerokiego grona kontrahentów, przekazywane w opakowaniach z logo firmy, w celu nakłonienia kontrahentów do zakupu towarów lub usług albo nawiązania współpracy, winny być traktowane jako promocja i reklama firmy. Tym samym wydatki na nabycie upominków stanowią koszty uzyskania przychodów.

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika ustalone w walucie obcej

Wynagrodzenie pracownika może być ustalone w umowie o pracę w innej walucie niż polska (bez względu na rodzaj zawartej umowy lub miejsce wykonywania pracy). Pensja wyrażona w walucie obcej może być również w niej wypłacana, ale powinno to być wyraźnie zastrzeżone w umowie o pracę. W przypadku wynagrodzenia płatnego w innej walucie niż złote szczególnie istotny z punktu widzenia rozliczeń podatkowo-składkowych jest kurs waluty oraz termin wypłaty.