Podstawy prawne kontroli wójta nad żłobkami i klubami dziecięcymi

Czy Wójt Gminy wykonując uchwałę rady gminy w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości opieki nad dziećmi do lat trzech na terenie gminy winien najpierw określić (w zarządzeniu), że nadzór będzie wykonywany poprzez kontrole, których zakres określa ustawa? Czy może również w takim akcie (zarządzeniu) zobowiązać podmiot prywatny prowadzący żłobek, klub itd. do przesyłania informacji o zatrudnionych opiekunach dziennych (chodzi o wykonanie obowiązku przeprowadzenia kontroli w okresie trzech miesięcy od zawarcia umowy na świadczenie usług)?

Nowy Kodeks pracy źródłem sporów?

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy

Większa elastyczność pracy, preferowanie umów etatowych, zmiana zasad wypowiadania umów na czas określony – m.in. takie zmiany w przepisach zaproponować ma Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, która kończy prace. Czy propozycje trafią w formie projektu do Sejmu zdecyduje rząd.

Firma Nokian świętuje swoje 120-lecie

Nokian to jeden z najbardziej znanych producentów opon na świecie, kojarzony zazwyczaj z wysokiej klasy oponami zimowymi. Fińskie przedsiębiorstwo w tym roku świętuje swoje 120-lecie.

Kontrowersje wokół ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Przepisy nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wzbudzają kontrowersje z dwóch powodów.