Przesłanki różnicowania wysokości wynagrodzenia

Wiek pracownika nie może stanowić przesłanki różnicującej pracowniczego. Należy jednak pamiętać, że co do zasady z wiekiem łączy się staż pracowniczy, który może być czynnikiem wpływającym na .