Rosną składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

W 2013 r. składki przedsiębiorców na ubezpieczenie będą wyższe o około 4,6 proc. w stosunku do 2012 r. Przedsiębiorcy będą musieli zapłacić tytułem składek na ubezpieczenie o około 550 zł rocznie więcej niż dotychczas.