Rozlicz prawidłowo wydatki na reklamę

Wydatki poniesione na reklamę stanowią . Powinny zostać rozliczone w dacie ich poniesienia.