Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – wzór

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?