Czynniki wpływające na wymiar urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do . Jego wymiar jest uzależniony od stażu pracy, do którego wlicza się nie tylko okres faktycznego wykonywania pracy zawodowej, ale także inne określone przepisami prawa okresy, np. czas odbywania służby wojskowej.