Wymiar czasu pracy 2015

Prawidłowe ustalenie wymiaru w danym okresie rozliczeniowym pozwala na właściwe planowanie rozkładów . Ile będzie wynosił wymiar w 2015 roku?

Czy dopuszczalne jest planowanie pracy w godzinach ponadwymiarowych

Zatrudniliśmy kilku pracowników w niepełnym wymiarze (1/2 etatu) w podstawowym systemie . Z reguły pracownicy ci świadczą pracę po 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. W związku ze zmianami organizacyjnymi (otwieramy nowy oddział firmy) konieczne będzie zatrudnianie tych pracowników przez najbliższe miesiące w wymiarze 7 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Nie chcemy zmieniać pracownikom wymiaru etatów, gdyż jest to niezasadne ze względu na nasze krótkoterminowe potrzeby. Czy możemy zaplanować im w harmonogramach pracę w godzinach przekraczających pracy określony w umowie o pracę?