Odebranie świadczeń pielęgnacyjnych niezgodne z konstytucją – wyrok TK

Odebranie świadczeń pielęgnacyjnych jest niezgodne z konstytucją. Stwierdził tak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13).