Wysokość wynagrodzenia po zmianie czasu na zimowy

Pracodawca zatrudniający pracowników w nocy w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy musi liczyć się z obowiązkiem poniesienia wyższych kosztów za dodatkową godzinę pracy. Będzie musiał za nią zapłacić nie tylko normalne wynagrodzenie, ale również za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia ze świadczenia pracy

W okresie wypowiedzenia pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Za ten okres powinien jednak wypłacić wynagrodzenie zasadnicze oraz inne wynikające z umowy o pracę.

Przesłanki różnicowania wysokości wynagrodzenia

Wiek pracownika nie może stanowić przesłanki różnicującej pracowniczego. Należy jednak pamiętać, że co do zasady z wiekiem łączy się staż pracowniczy, który może być czynnikiem wpływającym na .