Ulga we wpłatach na PFRON – zmiany od 2018 r.

Od 2018 roku zmienią się zasady udzielania ulg we wpłatach na PFRON – wynika z projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pracodawców czekają nowe obowiązki.