Urlop macierzyński i ojcowski od 2013 roku

Od 1 września wejdą w
życie zmiany dotyczące urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzona zostanie
nowa instytucja ? urlop rodzicielski, do skorzystania z której będą miały prawo
zarówno matki, jak i ojcowie.