Urlop ojcowski 2015

W przyszłym roku nie zmienią się zasady, na jakich
przyznaje się . Podobnie, jak obecnie, pracownik opiekujący się
dzieckiem będzie mógł skorzystać z 14 dni kalendarzowych urlopu, obejmującego
również soboty, niedzielę i inne wolne od pracy dni.