Urlop ojcowski i inne uprawnienia pracowników – ojców związane z rodzicielstwem

Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego? Jakie inne uprawnienia przysługują pracownikowi – ojcu w związku w rodzicielstwem?