Choroba na urlopie a zwrot świadczenia urlopowego

Pracownik po 4 dniach wykorzystywania zachorował. Choroba przerywa urlop. Czy w związku z tym ma obowiązek zwrotu pracodawcy otrzymanego przed przejściem na urlop świadczenia urlopowego?

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Istnieją okoliczności, w których pracodawca może odwołać pracownika z . Kiedy i po spełnieniu się jakich okoliczności pracodawca może zgodnie z prawem odwołać pracownika z ?

Czy lata nauki wpływają na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Każdemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy. Warto pamiętać, że jego wymiar nie zależy tylko od faktycznie przepracowanych lat. Na wymiar ten wpływa również nasze wykształcenie. Kodeks pracy określa, w jaki sposób konkretne okresy nauki zaliczane są do okresu pracy, zwiększając przy tym wymiar urlopu.

Czynniki wpływające na wymiar urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do . Jego wymiar jest uzależniony od stażu pracy, do którego wlicza się nie tylko okres faktycznego wykonywania pracy zawodowej, ale także inne określone przepisami prawa okresy, np. czas odbywania służby wojskowej.