Usługi assistance nie są zwolnione z VAT

Minister finansów wydał interpretację, w której stwierdził, że usługi pomocy drogowej, holowania, szacowania szkód, pomocy poszkodowanym itp. nie są . Niedawno NSA orzekł całkiem odwrotnie, bo uznał, że Polska źle wdrożyła unijną dyrektywę.