Uszczelnienie systemu podatkowego w obrocie tytoniem

Uszczelnienie systemu podatkowego w obrocie suszem tytoniowym – to cel projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, który został przyjęty przez Radę Ministrów 19 września br.