Wynagrodzenie za nadgodziny w weekendowym systemie czasu pracy

Pracodawca zatrudniający pracownika w weekendowym systemie nie może polecić mu pracy w innym dniu niż piątek, sobota, niedziela lub inny dzień świąteczny. Jeżeli jednak zleci taką pracę, to naraża się na odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych.