Wypełnianie świadectwa pracy – 10 najczęściej popełnianych błędów w praktyce

Najczęściej popełnianym błędem podczas wypełniania jest wpisywanie do świadectwa informacji o okresach nieusprawiedliwionych nieobecności. Taką informację pracodawcy często zamieszczają w rubryce dotyczącej . Jest to nieprawidłowe, ponieważ w świadectwie pracy w ogóle nie należy podawać takiej informacji.