Z końcem stycznia mija termin złożenia deklaracji PIT-28

Do 31 stycznia podatnicy płacący zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (na ) powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym.