Zasiłek za urlop ojcowski

Zasiłek
pobierany przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu
ojcowskiego przysługuje głównie pracownikom przebywającym na ojcowskim, ale
należy się on także wszystkim innym pracującym, którzy objęci są ubezpieczeniem
chorobowym. Będą to m.i.n. osoby objęte umową agencyjną i umową zlecenie czy
odbywające służbę zastępczą.