Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia

Pracodawca na wniosek pracownika ma obowiązek wystawienia mu zaświadczenia o . W przypadku podania w zaświadczeniu nieprawdziwych informacji pracodawca może podlegać odpowiedzialności karnej.