Zmiana czasu z letniego na zimowy – czy wypłacać dodatek za godzinę nadliczbową

w systemie zmianowym w podstawowym systemie czasu pracy. Kilku z nich wykonywało pracę na III zmianie w nocy z 27 na 28 października br. ? nastąpiła wówczas zmiana czasu letniego na zimowy. Pora nocna w naszym zakładzie jest ustalona między godz. 22.00 a 6.00. W naszej firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z kwartałami. W zamian za dodatkowo przepracowaną godzinę chcielibyśmy oddać pracownikom czas wolny w ostatnim tygodniu listopada. Czy możemy tak zrobić? Jeżeli oddamy czas wolny, to czy musimy dodatki do wynagrodzenia za pracę nadliczbową?