Fiskus odda za bilet i dzień wolny

Orzeczenie

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę w 2015 roku

Za w sobotę pracodawcy mają obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego leży w obowiązkach pracodawcy również w przypadku, gdy święto przypadnie w innym wolnym od pracy dniu, wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. W 2015 roku dwa dni świąteczne wypadną w sobotę.

Dodatkowy dzień wolny w sierpniu 2015 r.

Jeżeli dzień
ustawowo wolny od pracy przypadnie na dzień, w którym pracownik nie pracuje, przysługuje
mu dodatkowy wolny dzień. W 2015 r. pracownicy otrzymają dodatkowy za
święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (także Święto Wojska Polskiego) czyli za 15 sierpnia, bowiem przypadnie w sobotę.