Maksymalny czas trwania umowy na czas określony

Zdaniem Konfederacji Lewiatan trwania umowy na powinien wynosić 48 miesięcy. Projekt zmiany Kodeksu pracy przewiduje jednak okres 24 miesięcy. Co może spowodować krótszy maksymalny termin umowy o pracę na ?

Kiedy trzeba wydać świadectwo pracy, jeżeli pierwszą umowę na czas określony zawarto przed nowelizacją przepisów

Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę na od 1 stycznia do 31 października 2011 r. Po niej podpisaliśmy kolejną umowę na od 1 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Następnie zawarliśmy z pracownikiem umowę na od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Kiedy powinniśmy wydać świadectwo pracy? Czy powinniśmy zrobić to w styczniu 2013 r., kiedy minęły 2 lata od zawarcia pierwszej umowy o pracę?

Liczenie limitu umów na czas określony

Obecnie można zawrzeć z tym samym pracownikiem dwie następujące po sobie umowy na , a trzecia z kolei powinna zostać zawarta już na czas nieokreślony. Inne regulacje w tym zakresie obowiązywały od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., kiedy do przedsiębiorców miała zastosowanie ustawa antykryzysowa. W czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej można było podpisać z pracownikiem dowolną liczbę umów na , które łącznie nie mogły trwać dłużej niż 24 miesiące.