Oddanie dnia wolnego za 15 sierpnia 2015 r.

Święto 15 sierpnia w 2015 r. wypada w sobotę. Zgodnie z przepisami należy oddać za ten dzień pracownikowi inny dzień wolny od pracy jeszcze w tym samym . Jakie są zasady oddawania dnia wolnego za święto wypadające w sobotę? Co w przypadku gdy pracownik mimo wyznaczenia dnia wolnego musiał stawić się w pracy?

Czas pracy ? zmiany w przepisach prawa pracy

Czas pracy w 2013 r. w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy został uelastyczniony. Czego dokładnie dotyczą zmiany w przepisach ?

Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie – zmiany w przepisach prawa pracy

W 2013 r. weszły w życie znaczące zmiany w przepisach . Nowe rozwiązania dotyczą przede wszystkim urlopów przysługujących z tytułu pełnienia przez pracowników funkcji rodzicielskich. Zmiany objęły urlopy macierzyńskie. Wprowadzono także nowy urlop zwany rodzicielskim.