Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (nie dotyczy Rb-UN)

Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (nie dotyczy Rb-UN)

Mały ZUS dla małych firm – ważne zmiany

Wśród propozycji zmian w prawie gospodarczym znalazła się propozycja wydłużenia opłacania niższych składek ZUS dla małych firm. Okres ten ma wynosić 3 lata, a nie jak obecnie 2 lata. Ponadto jeśli przychody nie przekroczą 2,5 tys, zł przedsiębiorca będzie płacił nie więcej niż 800 zł. tytułem składek.

Jak może zachować się pracodawca, gdy poweżmie informację o wykorzystaniu przez pracownika zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem

Jak skutecznie delegować zadania

Trudności związane z delegowaniem można zminimalizować, jeżeli przekazywanie obowiązków zostanie potraktowane jako proces – podzielony na etapy. Delegowanie zadań krok po kroku wyjaśnia ekspert.

Zwolnienie lekarskie a rozwiązanie stosunku pracy

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę może być długotrwała choroba, częste zwolnienia lekarskie z uwagi na stan zdrowia. Ustawodawca w art. 53 Kodeksu pracy przyznaje długi okres ochronny pracownikowi w postaci łącznego okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, tj. 182 lub 270 dni.