Spadek z Niemiec jest podwójnie opodatkowany

Polak, który otrzyma pieniądze po śmierci niemieckiego spadkodawcy, musi uiścić daninę zarówno u naszych zachodnich sąsiadów, jak i na miejscu, w kraju. Zagranicznego podatku nie można odjąć od polskiej daniny

500 zł za utracone prawo do wcześniejszej emerytury

Taką kwotę dodatkowo mogą dostać osoby, które planują zakończenie aktywności zawodowej. Warunkiem jest dostarczenie do ZUS dokumentów potwierdzających pracę w szkodliwych warunkach

Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski po zmianach

W wyniku zmian dokonanych w styczniu 2016 roku, termin na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego upływa po 21 dniach po porodzie. Dotrzymanie tego terminu ma wpływ na wysokość zasiłku przyznawanego w okresie urlopu. Urlop rodzicielski udzielany zostaje bezpośrednio po zakończonym urlopie macierzyńskim. Może go wykorzystać zarówno matka jak i ojciec dziecka oraz rodzice, którzy zaadoptowali dziecko.

Wnioski o 500 plus już od 1 sierpnia 2017 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że korzystanie ze świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) w zbliżającym się okresie zasiłkowym 2017/2018 wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.

Kurs franka do spłaty kredytu jak przy zapłacie weksla

Ustalenie kursu spłaty kredytu frankowego może nastąpić na podstawie prawa wekslowego, gdy inne przepisy nie mogą być zastosowane