Nowe zasady uzupełniania pensum nauczycieli

Reforma oświaty wprowadza zmiany w zakresie zatrudniania i świadczenia pracy przez nauczycieli. Jedną ze zmian jest nadanie organowi prowadzącemu szkołę kompetencji do nałożenia na nauczyciela obowiązku uzupełnienia etatu także w wymiarze większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Zasady te mają jednak obowiązywać jedynie w okresie przejściowym.

Reforma oświaty wprowadza zmiany w zakresie zatrudniania i świadczenia pracy przez nauczycieli. Jedną ze zmian jest nadanie organowi prowadzącemu szkołę kompetencji do nałożenia na nauczyciela obowiązku uzupełnienia etatu także w wymiarze większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Zasady te mają jednak obowiązywać jedynie w okresie przejściowym.

Przeniesienie służbowe nauczyciela po reformie oświaty

W celu umożliwienia sprawnego rozlokowania nauczycieli w szkołach w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi reformą oświatową, w okresie przejściowym poszerzono m.in. grono nauczycieli w stosunku do których będzie można zastosować przeniesienie służbowe, co oznacza, że w okresie do 31 sierpnia 2019 r. dopuszczalne będzie dokonywanie przeniesień nie tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania jak było do tej pory, ale także pedagogów świadczących pracę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto przeniesienie nauczyciela z urzędu za jego zgodą nie będzie wymagało zapewnienia mu w nowym miejscu mieszkania i miejsca pracy dla współmałżonka będącego nauczycielem.

W celu umożliwienia sprawnego rozlokowania nauczycieli w szkołach w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi reformą oświatową, w okresie przejściowym poszerzono m.in. grono nauczycieli w stosunku do których będzie można zastosować przeniesienie służbowe, co oznacza, że w okresie do 31 sierpnia 2019 r. dopuszczalne będzie dokonywanie przeniesień nie tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania jak było do tej pory, ale także pedagogów świadczących pracę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto przeniesienie nauczyciela z urzędu za jego zgodą nie będzie wymagało zapewnienia mu w nowym miejscu mieszkania i miejsca pracy dla współmałżonka będącego nauczycielem.

Walka z agresywną optymalizacją podatkową i nowa matryca stawek VAT

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem, który ma przeciwdziałać agresywnym optymalizacjom podatkowym. Dodatkowo, pod koniec roku ma zostać przedstawiona nowa matryca stawek VAT.

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem, który ma przeciwdziałać agresywnym optymalizacjom podatkowym. Dodatkowo, pod koniec roku ma zostać przedstawiona nowa matryca stawek VAT.

Procesy kadrowo-płacowe a ochrona danych osobowych

Przyspieszenie postępowań ws. przypadków nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wprowadzenie kar finansowych to tylko niektóre założenia wstępnego projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych, który ma być przedstawiony w czerwcu 2017 roku. Proces legislacyjny zakończy się na początku 2018 r., natomiast sama ustawa powinna zacząć obowiązywać 25 maja 2018 r. Projekt ten ma wdrożyć rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w maju 2016 r. czyli wprowadzić Nowy Krajowy System Ochrony Danych Osobowych.

Przyspieszenie postępowań ws. przypadków nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wprowadzenie kar finansowych to tylko niektóre założenia wstępnego projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych, który ma być przedstawiony w czerwcu 2017 roku. Proces legislacyjny zakończy się na początku 2018 r., natomiast sama ustawa powinna zacząć obowiązywać 25 maja 2018 r. Projekt ten ma wdrożyć rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w maju 2016 r. czyli wprowadzić Nowy Krajowy System Ochrony Danych Osobowych.

Przywrócenie do pracy członka zarządu

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 45 §1 oraz art. 56 §1) zasadnicze roszczenia pracownika w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania z nim w trybie natychmiastowym umowy o pracę to roszczenie o przywrócenie do pracy lub roszczenie o odszkodowanie. Czy mając na uwadze specyfikę stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej, także byłemu członkowi zarządu, w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania z nim w trybie natychmiastowym umowy o pracę, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 45 §1 oraz art. 56 §1) zasadnicze roszczenia pracownika w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania z nim w trybie natychmiastowym umowy o pracę to roszczenie o przywrócenie do pracy lub roszczenie o odszkodowanie. Czy mając na uwadze specyfikę stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej, także byłemu członkowi zarządu, w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania z nim w trybie natychmiastowym umowy o pracę, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy?