Czas pracy kierowców – zakres ustawy o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców dotyczy m.in. kierowców wykonujących przewóz drogowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Kto wchodzi w zakres pojęcia „kierowca”?

Czas pracy po zmianach w Kodeksie pracy

W sierpniu 2013 roku weszła w życie nowelizacja przepisów Działu VI Kodeksu pracy dotyczących czasu pracy. Wprowadzanie
w życie nowych mechanizmów zawsze musi się odbywać za zgodą reprezentacji pracowników. Jakie zmiany w czasie pracy zostały wprowadzone?

Od kiedy liczyć czas pracy

Nie ma jednoznacznych regulacji dotyczących tego, od jakiego momentu należy liczyć pracownika. Dlatego kwestie te powinny znaleźć się w przepisach wewnętrznych.