Urlop ojcowski 2015

W przyszłym roku nie zmienią się zasady, na jakich
przyznaje się . Podobnie, jak obecnie, pracownik opiekujący się
dzieckiem będzie mógł skorzystać z 14 dni kalendarzowych urlopu, obejmującego
również soboty, niedzielę i inne wolne od pracy dni.

Zasiłek za urlop ojcowski

Zasiłek
pobierany przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu
ojcowskiego przysługuje głównie pracownikom przebywającym na ojcowskim, ale
należy się on także wszystkim innym pracującym, którzy objęci są ubezpieczeniem
chorobowym. Będą to m.i.n. osoby objęte umową agencyjną i umową zlecenie czy
odbywające służbę zastępczą.

Urlop ojcowski i inne uprawnienia pracowników – ojców związane z rodzicielstwem

Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego? Jakie inne uprawnienia przysługują pracownikowi – ojcu w związku w rodzicielstwem?