Do wypłaty jakich świadczeń jest zobowiązany pracodawca w razie zaistnienia wypadku przy pracy

Pracodawca, którego pracownik uległ , ma obowiązek ustalić okoliczności i przyczyny zaistniałego wypadku. Ponadto, jeśli jest płatnikiem zasiłków, będzie również zobowiązany do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, a nawet z ubezpieczenia wypadkowego.